როგორ ფუნქციონირებს პლატფორმა?

როგორ დავიქირავო ფრილანსერი

 • დამკვეთების რეგისტრაცია

  შეიყვანეთ რეგისტრაციის ველში ყველა ის ინფორმაცია რაც სავალდებულოა, კომპანიის შემთხვევაში სავალდებულოა კომპანიის ლოგოს და ბანერის განთავსებაც.

 • შესასრულებელი პროექტის განთავსება

  განათავსე პროექტი, სრულყოფილი ინფორმაციით და თანდართული ფაილებით. მონიშნე პროექტის კატეგორია და ქვე კატეგორია, რათა მიაწვდინო ხმა სასურველ ფრილანსერს.

 • კავშირი ფრილანსერთან

  ფრილანსერთან კავშირის დამყარების შემდეგ , შეაფასეთ მისი პორთფოლიო და შეთანხმდით კონტრაქტით გათვალისწინებულ პირობებზე.

img description

როგორ ავიღო პროექტი

 • რეგისტრაცია და სრულყოფილი პროფილის შექმნა

  შეიყვანეთ რეგისტრაციის ველში ყველა ის ინფორმაცია რაც სავალდებულოა, განათავსეთ თქვენი უნარების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაცია, განათავსეთ თქვენს მიერ შესრულებული პროექტები.

 • პროექტის შერჩევა

  გაეცანით პროექტს და აცნობეთ დამსაქმებელს, რომ მზად ხართ ითანამშრომლოთ მასთან. მიუთითეთ თანხა, რომლის სანაცვლოდაც შეასრულებთ პროექტს.

 • უკუკავშირი დამკვეთთან

  პროექტის დასრულების შემდეგ დამკვეთი გაფასებთ შესრულებული პროექტის ხარისხის შესაბამისად.

img description

იყავი ანგარიშვალდებული.

 • დამკვეთის ნდობა

  შეასრულე პროექტი ყველა პირობის დაცვით და წინასწარ განსაზღვრულ ვადებში.

 • შეასრულე პირობა

  დაიცავი კონტრაქტში გაწერილი ყველა პირობა, ნუ მოსთხოვ ფრილანსერს იმაზე მეტს რაც პროგრამულ დავალებაში არ არის გაწერილი.

 • როგორ არ უნდა მოვიქცეთ

  1. მიზანმიმართულად არ შევასრულეთ პროექტი წინასწარ განსაზღვრულ ვადებში. 2. პროექტის ჯეროვნად და ხარისხიანად შესრულების მიუხედავად ფრილანსერს არ ვაფასებთ ხუთ ვარსკვლავიანი სისტემით.

img description